Inhoudsopgave van het boek Natuurgebieden in Noord-Brabant

 

Redactie: Jan van der Straaten, Willem van Kruijsbergen, Ernst-Jan van Haaften en Jac Hendriks

Beeldredactie: Jan van der Straaten, Willem van Kruijsbergen en Kars Veling

 

 

Titel

 

Auteurs

1

Het ontstaan van het Noord-Brabantse landschap

 

Willem van Kruijsbergen

2

De Biesbosch, het gevolg van sedimentatie, erosie en overstroming in de Delta

 

Frank Saris, Jan van der Straaten en Jacques van der Neut

3

Slikken, gorzen en kreken langs het Krammer-Volkerak: de Dintelse Gorzen, Natuur op de grens van zout en zoet

 

Kees Laarhoven en Jan van der Straaten

4

Komklei en kwel in het rivierengebied: Het Pompveld en de Kornsche Boezem

 

Ernst-Jan van Haaften

5

De Brabantse Wal en het Markiezaat: van stuivend zand naar zilte klei vanuit vogelperspectief

 

Hidde Bult

6

De dynamische rand van Noord-Brabant: de Maas

 

Gijs Kurstjens en Jos Rademakers

7

Dekzanden met heide en vennen. De oorsprong van de Atlantische heide als endemisch cultuurlandschap

 

Jap Smits

8

Keien, grind, zand, leem, water en wind op de heide en in de beekdalen: de Regte Heide

 

Willem van Kruijsbergen

9

Vennen op de Midden-Brabantse dekzandrug, Kampina

 

Frans van Erve en Herman van Dam

10

Maashorst, natuurontwikkeling op een stijgend ontginningslandschap

 

Klaas van der Laan

11

Stuifzanden van de Loonse en Drunense Duinen

 

Tim Faasen

12

Beken in Noord-Brabant, de levensaders in het landschap

 

Mieke Moeleker en Peter Voorn

13

Beekdal, beemd, Knoflookpad en Boomkikker (Merkske)

 

Willem van Kruijsbergen, Kees Marijnissen en Jan van der Straaten

14

Natuurontwikkeling langs de Reusel, het ontstaan van natuurparel “De Nieuwe Reuselbeemden”

 

Wiel Poelmans

15

De Naad van Brabant

 

Jac Hendriks en Irma Wynhoff

16

De Brabantse Leemstreek

 

Arno Braam, Wiel Poelmans, Henk Sierdsema, Joep Steur en Jan van der Straaten

17

Veenvorming in Peelgebieden: Nationaal Park de Groote Peel

 

Piet van den Munckhof

18

Bosontwikkeling op droge zandgronden

 

Bart Nyssen en Leon van den Berg

19

Natuur in een dynamische stad

 

Mischa Cillesen en Rob Vereijken

20

De plantengroei in het diepe, zoete water van Noord-Brabant

 

John Bruinsma

21

Het traditionele boerenland

 

Jan van der Straaten en Ernst-Jan van Haaften

22

Natuurbescherming in het verleden en natuurontwikkeling in de toekomst in Noord-Brabant

 

Frank Saris, Jan van der Straaten, Jac Hendriks, Ernst-Jan van Haaften, Willem van Kruijsbergen, Kees Laarhoven en Irma Wynhoff