Op onderstaande kaart is het Natuurnetwerk Brabant weergegeven (voorheen EHS genaamd). De kaart geeft de beheertypen van de huidige situatie weer, zoals die staan vermeld in het Natuurgebiedsplan 2017 van de provincie Noord-Brabant (aangevuld met de grensoverschrijdende delen in Limburg, Zuid-Holland en Zeeland). Door te klikken met de muis op een perceel verschijnt de code en de volledige naam. De legenda is vereenvoudigd om een leesbaar kaartbeeld te verkrijgen. De kaart kan gedownload worden om als ondergrond te dienen voor wandelroutes op uw mobiel (zie tab Wandelroutes).