Boek bestellen bij Picture Publishers  Picture Publishers
   
Organisaties betrokken bij de uitgave   
Stichting Saxifraga  www.saxifraga.nl
Brabantse Milieu Federatie www.bmf.nl
Brabant Water  www.brabantwater.nl
Sovon Vogelonderzoek Nederland  www.sovon.nl
Provincie Noord-Brabant  www.brabant.nl
   
   
Omgevingsinformatie   
Actuele Hoogtekaart Nederland  www.ahn.nl
PDOK viewer: heel veel kaarten van de overheid  pdokviewer.pdok.nl
Topografieviewer: nu en verleden, incl. luchtfoto's Topografieviewer
Openstreetmap  Openstreetmap
Tijdreis over 200 jaar topografie  www.topotijdreis.nl
Kaartenbank van de Provincie Noord-Brabant (zeer uitgebreid)  Kaartenbank Noord-Brabant
Brabant in zicht: toestand van de Brabantse natuur  www.brabantinzicht.nl
   
Natuurbeleid en natuurbeheer  
Kaarten Provinciale Natuurbeheerplannen Provinciale Natuurbeheerplannen
Brabants Landschap www.brabantslandschap.nl
Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl
Staatsbosbeheer  www.staatsbosbeheer.nl